Behandeling Ziekte van Lyme


Vanuit het reguliere gezichtspunt moet de Borreliose altijd worden behandeld met antibiotica. Daarbij wordt er vaak wel van uitgegaan, dat de diagnose vast moet staan. Het antibioticum dat wordt ingezet is in de regel Doxycyline. Doxycycline doodt de bacteriën niet, maar belemmert ze om zich te vermeerderen. De belangrijkste bijwerkingen die kunnen optreden zijn huiduitslag, schimmels, diarree, koorts en overgevoeligheid voor zonlicht. Succes van de behandeling met antibiotica kan worden verwacht wanneer met de kuur direct na de besmetting wordt begonnen. In ieder geval moet er niet al te lange tijd overheen gaan. Het resultaat van antibiotica wordt twijfelachtiger naarmate de besmetting langer geleden is.

 

De kuren zullen lang genoeg moeten duren [minimaal 4 tot 6 weken onafgebroken] en dat de dosering hoog genoeg dient te zijn [200 tot 600 mg per dag]. Er zijn steeds meer artsen die uit zichzelf langere kuren geven en andere die dat doen op verzoek van de patiënt zelf. In verhouding tot het aantal patiënten, blijven het evenwel nog uitzonderingen. Afhankelijk van hoe lang de klachten bestaan, worden ook kuren gegeven van enkele tot zes maanden en langer. Dit is een enorme belasting voor het hele lichaam in het bijzonder voor het immuunsysteem. Behalve de in te nemen, zogenoemde orale antibiotica, worden ook infusen gegeven met Ceftriaxon of Rocephin.

Alternatieve Behandeling Ziekte van Lyme

Heeft u ervaring met alternatieve behandelingen van de Ziekte van Lyme? Laat dan uw reactie hieronder achter.

Reactie schrijven

Commentaren: 1
  • #1

    B. Jansen (vrijdag, 17 april 2015 14:38)

    Jaren geleden ben ik gebeten door een teek en uiteindelijk kwam men erachter dat ik de ziekte van Lyme had. Na de nodige antibiotica kuren, die mij niet echt hielpen omdat ik in een vergevorderd stadium was ben ik naar een Gezond Beter gegaan. Deze praktijk heeft mij op een natuurlijke manier er weer bovenop geholpen.