Ziekte van Lyme


De ziekte van Lyme, ook wel Lymeziekte of Borreliose genoemd, is een ziekte die veroorzaakt wordt door de Borrelia bacterie. De borrelia bacterie wordt overgedragen door een besmette teek. Eén op de drie teken is in Nederland besmet met deze bacterie.  De teek is dus de veroorzaker van de ziekte van Lyme. Jaarlijks worden er ongeveer 1,5 miljoen mensen gebeten door een teek. Ongeveer 76.000 mensen worden per jaar besmet en krijgen de "Ziekte van Lyme". Naar alle waarschijnlijk zijn er veel meer mensen die besmet zijn en daadwerkelijk de ziekte van Lyme hebben, alleen is de diagnose vaak moeilijk te stellen omdat er geen betrouwbare testen zijn en daardoor wordt de ziekte van Lyme vaak over het hoofd gezien. De lijdt veelal tot een lijdensweg van veel mensen die continue van het kastje naar de muur worden gestuurd. Dit komt ook mede doordat de ziekte van Lyme een multi - systeem ziekte is en dus vele vormen aan kan nemen.

 

Wanneer je gebeten word door een teek is het belangrijk om binnen 12-24 uur een arts te raadplegen. De verschijnselen van de ziekte van Lyme ontwikkelen zich erg langzaam en bij iedereen kan dat op verschillende manieren tot uiting komen.

Verschijnselen Lyme

Verschijnselen van de ziekte van Lyme ontwikkelen zich langzaam en niet bij iedereen op dezelfde manier. Nadat je gebeten bent kan het zijn dat je binnen dagen tot maanden rond de plaats van de tekenbeet een rode of blauwrode vlek of ring, ook wel, Erythema migrans genoemd, ontstaan die binnen enkele dagen groter wordt (er hoeft niet altijd een rode plek te ontstaan). De vlek kan vanuit het midden geleidelijk verbleken (ring). De rode vlek verdwijnt vanzelf na enkele weken tot een jaar. Dit hoeft niet te betekenen dat de bacterie weg is. De bacterie kan in het lichaam aanwezig blijven en later ook andere klachten veroorzaken. Soms kunnen mensen besmet raken met de bacterie zonder dat ze een rode ring hebben gezien. Het kan zijn dat je binnen dagen tot weken na de tekenbeet grieperig gaat voelen, met koorts, hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid.


Maanden tot jaren na een tekenbeet kan zwelling en pijn aan een of meerdere gewrichten ontstaan, vooral in de armen en benen. Ook kunnen huidaandoeningen en hartritmestoornissen optreden.

Stadia van Lyme

De ziekte van Lyme heeft drie stadia namelijk:

Stadium 1 Lyme vroeg gelokaliseerde Lymeborreliose

Na enkele dagen of soms ook pas na weken tot zelfs maanden kan de ziekte van lyme zich openbaren. Veelal kenmerkt zich door een ringvormige, rode verkleuring van de huid rond de plaats van de tekenbeet. Het is het erythema migrans dat begint direct rond de tekenbeet en zich langzaam in ringen uitbreidt terwijl de middelste ringen weer verbleken. Het erythema migrans is het enige symptoom dat met zekerheid wijst op een besmetting. Verder kunnen verschijnselen lijken op een ernstige griep. Na soms een periode van schijnbaar herstel, kan mogelijk de tweede fase zich aandienen

Stadium 2 vroeg gedissemineerde Lymeborreliose

Het stadium 2 is het gevolg van de verdergaande “bezetting” van diverse organen door bacteriën. Ook nu kunnen op griep gelijkende verschijnselen optreden. Meer kenmerkend zijn echter gewrichtspijnen met of zonder zwelling, alle mogelijke soorten hartsensaties, verlammingen, concentratie- en spraakstoornissen, oogafwijkingen, lichtgevoeligheid, nekstijfheid en wat hét kenmerk is van Lyme de onverklaarbare vermoeheid die iemand zomaar ineens kan overvallen. Stadium 2 wordt, omdat klachten van het bewegingsapparaat het meest duidelijk naar voren komen, ook wel de reumatische fase genoemd

Stadium 3 laat of chronisch persisterende Lymeborreliose

Het stadium 3 volgt weer na maanden of pas jaren later. Er is dan sprake van een chronische infectie. Borrelia bacteriën nestelen zich in het bindweefsel en organen en op andere plaatsen waar ze moeilijk bereikbaar zijn voor antibiotica. De helft van de patiënten die een behandeling met antibiotica kregen, klagen over symptomen die kenmerkend zijn voor deze late fase van de ziekte. In dit stadium ziet men klachten van een groot aantal gewrichten, huidklachten gekenmerkt door een blauwrode verkleuring, het dun worden van de huid (als crepepaier)  en vooral ook zenuwpijnen al dan niet gepaard met het uitvallen van functies. Dit stadium wordt ook wel de neurologische fase genoemd of met een ander woord “Neuroborreliose”. De enorme, onverklaarbare moeheid, het kenmerk van de ziekte van Lyme Zoals hiervoor betoogd, is de onverklaarbare vermoeidheid heel kenmerkend voor de ziekte van Lyme in alle stadia en van het begin tot het einde.