Slechthorendheid


In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 10.400 mannen en 6.900 vrouwen in de leeftijd van 20-64 jaar last van lawaai- en ouderdomsslechthorendheid. Ongeveer 111.700 mannen en 72.700 vrouwen hebben hier last van. Gehoorproblemen op het werk kunnen leiden tot klachten van vermoeidheid en verminderd functioneren als gevolg van compensatiegedrag en/of de aanwezigheid van achtergrondlawaai.

Gehoorverlies is te onderscheiden in;

Perceptief of sensorineuraal gehoorverlies

wordt veroorzaakt door aandoeningen van;

 • het slakkenhuis;
 • de gehoorzenuw;
 • het centraal zenuwstelsel. 

 

Op kinderleeftijd is de oorzaak van gehoorverlies in de helft van de gevallen een erfelijke aandoening, andere oorzaken zijn:

 • infecties tijdens of na de zwangerschap;
 • kernicterus;
 • ototoxische geneesmiddelen;
 • asfyxie.

Op volwassen leeftijd is de oorzaak:

 • Presbyacusis: fysiologische veroudering van het gehoorzintuig.
 • Lawaai: geluid boven 80 dB(A) is schadelijk voor het gehoor. 
 • Ziekte van Ménière: aanvallen van draaiduizeligheid, oorsuizen, gehoorverlies, misselijkheid en braken.
 • Ototoxische geneesmiddelen.
 • Acusticusneurinoom (brughoektumor): zeldzaam voorkomende tumor uitgaande van de cellen in de myelineschede van de nervus vestibularis. Progressieve symptomen van eenzijdig gehoorverlies met oorsuizen en soms duizeligheid.
 • Acuut idiopathisch gehoorverlies: binnen enkele dagen ontstaat een meestal eenzijdig perceptief verlies. De helft geneest spontaan, de ander helft houdt een verminderd gehoor of blijft doof. 

Geleidings- of conductief gehoorverlies:

wordt veroorzaakt door afwijkingen aan de gehoorgang, trommelvlies of middenoor. 

 

Aandoeningen gehoorgang:

 • Ceruminose: te grote productie van oorsmeer waardoor de gehoorgang afgesloten kan worden.
 • Otitis externa sicca: lokale vorm van eczema seborrhoicum. Geeft jeukklachten.
 • Natte otitis externa: huidinfectie die ontstaat in een vochtige warme omgeving. De gehoorgang kan door zwelling afgesloten worden. Klachten: jeuk, pijn, vaak gehoorverlies als gevolg van secreetophoping, soms oorsuizen. Kan ontstaan door het dragen van gehoorbescherming of gehoorapparaat.

Aandoeningen middenoor:

 • Otitis media: bacteriële infectie van het middenoor, meestal voorkomend op de kinderleeftijd.
 • Cholesteatoom of parelgezwel: ingroei van gehoorganghuid of trommelvliesepitheel in middenoor of mastoïd. 
 • Otosclerose: de voetplaat van de stijgbeugel groeit geleidelijk vast in het ovale venster. Een ontstaat in de leeftijd van 15-45 jaar. Langzaam progressieve slechthorendheid, meestal aan beide zijden. Soms verergering door zwangerschap. Kan samengaan met tinnitus en duizeligheid.
 • traumatische trommelvliesperforaties: ontstaan door plotselinge grote drukveranderingen zoals explosies (barotrauma), klap op het oor of schoonmaken in het oor. Bij barotrauma ontstaat door sterke luchtdrukveranderingen een drukgolf in het binnenoor die beschadigingen veroorzaakt in de binnenoorstructuren. Symptomen zijn een verstopt gevoel, gehoorverlies, duizeligheid, tinnitus en bloedverlies uit het oor.

Aandoeningen binnenoor:

 • Congenitale afwijkingen, ontstekingen zoals meningitis en labyrintitis, parotitis epidemica (bof) en mazelen.
 • Tinnitus (oorsuizen): objectief (hoorbaar voor de onderzoeker) of subjectief.
 • Objectief: hoorbaar met de stethoscoop door bijvoorbeeld vaatanomalieën, arteriosclerose of myoclonus.
 • Subjectief: hoogfrequent (piepen) of laagfrequent (ruisen, zoemen, brommen).Oorzaken zijn perceptieslechthorendheid, lawaaitrauma, ototoxische medicatie, Ménière, otosclerose, middenooraandoeningen.