Luchtweginfecties


De bovenste luchtwegen hebben een belangrijke functie: ze regelen temperatuur en vochtigheid van de ingeademde lucht, filteren deeltjes groter dan 5-10 μm, ze hebben een antimicrobiële functie en verzorgen de perceptie van geur en irritatie.

Bovenste luchtweginfecties is een verzamelbegrip voor een aantal infecties van de neus-keelholte die acuut ontstaan, veel ongemak geven en die in het algemeen snel weer genezen.

 

Er worden vier aandoeningen onderscheiden: acute nasofaryngitis, acute faryngitis, sinusitis en tonsillitis. Verder worden influenza en allergische rinitis nog als bovenste luchtweginfecties beschouwd.

Deze aandoeningen worden grotendeels veroorzaakt door virussen waarvoor geen behandeling mogelijk is. Interventies zijn gericht op klachtreductie met onder andere pijnstilling. Antibiotische behandeling is alleen dan zinvol als de oorzaak bacterieel is of in het geval van een complicatie door een bacteriële superinfectie.

De bovenste luchtweginfecties leiden tot veel, kortdurend ziekteverzuim. Herstel en, indien van toepassing, werkhervatting vinden over het algemeen na één tot twee weken plaats. Preventieve maatregelen zijn nauwelijks mogelijk. Gedacht kan worden aan het stimuleren van een gezonde leefstijl, het stimuleren van stoppen met roken, het verminderen van (werk)stress. In het geval van (allergische) rinitis kan sprake zijn van een relatie met blootstelling aan allergenen of irritant op het werk. Ook bij het ontstaan van sinusitis is deze relatie gevonden.