Fibromyalgie


Fibromyalgie is een syndroom dat wordt gekenmerkt door ten minste drie maanden bestaande chronische pijn in verschillende gebieden van het houdings- en bewegingsapparaat. De pijn komt wijdverspreid over het hele lichaam voor en een aantal specifieke drukpunten zijn pijnlijk. De klachten zijn: slaapstoornissen, moeheid, hoofdpijn, ochtendstijfheid, angst en paresthesieën. Er is geen karakteristiek aanvullend onderzoek (laboratorium, röntgen e.d.) dat de aandoening bewijst.

Er zijn diverse oorzakelijke mechanismen voor het ontstaan van fibromyalgie geopperd, zoals psychische problematiek, slaapstoornissen, afwijkingen van het vegetatieve zenuwstelsel en neuro-endocriene afwijkingen. Tot nu toe is daar geen voldoende bewijs gevonden

 

Fibromyalgie kan spontaan beginnen of volgen op een gebeurtenis als een fysiek of emotioneel trauma, een infectie of een operatie.

De belangrijkste klacht is de pijn. Zonder pijn geen fibromyalgie. Het karakter van de pijn kan verschillen: een zeurende, vrijwel continu aanwezige pijn; een diepe stekende pijn of een hevige pijn bij of na bepaalde bewegingen. Voor het stellen van de diagnose moet de pijn minstens drie maanden aanwezig zijn en zijn gelokaliseerd in minstens drie van de vijf lichaamsregio’s (regio = linkerlichaamshelft, rechter lichaamshelft, boven en onder de taille, het gebied van de wervelkolom).

 

Naast de pijn komen in wisselende frequentie klachten voor die hiermee samenhangen. De belangrijkste zijn:

 • slaapstoornissen;
 • moeheid (wordt mede gezien als een gevolg van de pijn en de slaapstoornissen);
 • stijfheid: vaak ochtendstijfheid en stijfheid bij langdurig in dezelfde houding staan of zitten;
 • hoofdpijn: chronische hoofdpijnklachten of aanvallen van hoofdpijn;
 • depressieve klachten en angststoornissen;
 • paresthesieën;
 • subjectieve zwellingen van gewrichten en/of weke delen;
 • darm- en blaasklachten (buikpijn en/of krampen);
 • concentratiestoornissen;
 • zwaar gevoel in armen en/of benen.

Kenmerkend voor de klachten is dat deze:

 • vaak verergeren na inspanning;
 • vaak negatief beïnvloed worden door stress en angst;
 • vaak beïnvloed worden door weerfactoren (koude, vocht);
 • ook sterk kunnen wisselen in de tijd. Dus ‘goede’ dagen die worden afgewisseld door ‘slechte’.  

Behandeling Fibomyalgie

Er is momenteel geen behandeling bekend waarmee fibromyalgie kan worden genezen. Behandeling is erop gericht om klachten te verminderen, de kwaliteit van het leven te verbeteren en de patiënt meer controle te geven over zijn leven.

Behandelingsmethoden:

 • Een gestructureerde dagindeling met regelmatig rustmomenten, een goede slaaphygiëne en regelmatige beweging.
 • Bewegingstherapie. De bewegingstherapie richt zich op het verbeteren van de conditie en het soepel en beweeglijk houden van pijnlijke spieren en gewrichten;
 • Zelfmanagementcursus;
 • Psychotherapie. Het is niet overtuigend aangetoond dat psychische componenten een rol spelen bij het ontstaan van fibromyalgie. Het hebben van psychische klachten is niet specifiek voor fibromyalgie. 9 Langdurige fysieke klachten kunnen wel leiden tot psychische problemen (vooral op het gebied van angst en depressie) en psychische problemen kunnen de klachten versterken. Van psychologische interventies lijkt vooral de cognitieve gedragstherapie effectief;
 • Ontspanningstherapie en therapie gericht op pijn- en stressmanagement kunnen helpen;
 • Pijnstilling.