Eczeem


Eczeem is een ontstekingsreactie van de huid. Eczeem gaat vrijwel altijd met (hevige) jeuk gepaard. Klinisch heeft acuut eczeem een polymorf aspect: een afwisseling van erytheem, papels, vesikels en erosies. Via een subacute tussenvorm kan er een chronisch eczeem ontstaan. 

Eczeem kan een endogene oorzaak hebben (vaak constitutioneel eczeem) of een exogene (contacteczeem). Bij constitutioneel eczeem spreekt men ook wel van atopisch eczeem, omdat men veronderstelt dat aan de aandoening een atopische constitutie ten grondslag ligt. Contacteczeem is het gevolg van de inwerking van externe factoren en wordt beschouwd als de meestvoorkomende vorm van eczeem, met irritatief of ortho-ergisch eczeem als grootste subgroep daarvan.

 

De classificatie van eczeem berust op verschillende criteria, te weten:

  • etiologische, bijvoorbeeld allergisch en ortho-ergisch contacteczeem;
  • pathogenetische, bijvoorbeeld atopisch eczeem;
  • klinisch-descriptieve, bijvoorbeeld nummulair eczeem.

De belangrijkste vormen van eczeem zijn:

 

Constitutioneel of atopisch eczeem is een chronisch recidiverende, hevig jeukende aandoening. Het is een multifactorieel bepaalde aandoening, die, samen met allergisch astma en pollinose deel uitmaakt van het atopisch syndroom (atopie). Atopie is een persoonlijke of familiaire aanleg om IgE-antistoffen te produceren in reactie op lage doses omgevingsallergenen.

Contacteczeem is een vorm van eczeem dat ontstaat als gevolg van huidcontact met stoffen of andere beschadigende factoren. Het kan ontstaan door irritatie en/of een allergische reactie.

 

Ortho-ergisch contacteczeem of irritatief contacteczeem ontstaat als gevolg van een serie van herhaalde minimale huidbeschadigingen die elkaar langdurig en frequent opvolgen. Aan deze vorm van eczeem ligt geen specifieke, persoonsgebonden gevoeligheid ten grondslag. Voorbeelden van zulke huidbeschadigende incidenten zijn blootstelling aan detergentia, shampoos, schuurmiddelen, oplosmiddelen, fysieke factoren zoals droge wind, vocht en occlusie (door het dragen van handschoenen of laarzen). In het algemeen zal geen van deze minimale huidbeschadigingen op zichzelf een eczeem veroorzaken, daarvoor is accumulatie nodig.

 

Allergisch contacteczeem is een eczeem dat optreedt indien een daartoe gesensibiliseerde persoon met de ‘allergene’ stof in contact komt. De overgevoeligheidsreactie is die van het cellulaire type (type IV reactie volgens Gell & Coombs). In de praktijk treedt sensibilisering pas op na langdurig, herhaald of intensief contact. Het klinisch beeld van een allergisch contacteczeem is overigens niet van een ortho-ergisch contacteczeem te onderscheiden. Als het contact met het allergeen via lucht tot stand komt, spreken we van een airborne allergisch contacteczeem (vaak in het gelaat en rondom de ogen). Een contactallergeen kan behalve op de contactplaats ook elders eczeem veroorzaken. Dit soort reacties noemt men strooireacties.

 

Dyshidrotisch of acrovesiculeus eczeem is een veelvoorkomende aandoening, die vaak chronisch is. Er is sprake van een ontsteking van de handen en soms ook de voeten, die gekenmerkt wordt door met vocht gevulde blaasjes en blaren op de handpalmen, de zijkanten van de vingers en de voetzolen. Het vocht in de blaasjes is vaak helder of iets troebel. Later drogen de blaasjes in en krijgen ze een bruine kleur. Nog later schilferen de ingedroogde blaasjes af. Zweetklieren vertonen geen afwijkingen, ook al doet de naam dat vermoeden.

 

Nummulair eczeem, ofwel ‘eczema nummulare’ is een veelvoorkomende chronische vorm van eczeem, gekenmerkt door muntvormige (= nummulair) roodschilferende plekken op het lichaam. De aandoening komt vooral voor op volwassen leeftijd; op jongvolwassen leeftijd frequenter bij vrouwen (met name op de handen), bij ouderen vaker bij mannen. Dit eczeem heeft meestal geen relatie met werk.

 

Mycotisch eczeem bestaat uit erythemateuze, schilferende laesies, vaak met randactiviteit en centrale genezing, een soms erythemateus beeld met fissuren. Door middel van KOH-preparaat en kweek kan de diagnose worden gesteld. Vochtig werk en dragen van plastic/rubberen handschoenen zijn de belangrijke ontstaansfactoren.

Seborroïsch eczeem bestaat uit droge schilfering van de hoofdhuid. Seborroïsch eczeem in lichte vorm is beter bekend onder de naam roos. Er kunnen droge, erythematosquameuze afwijkingen voorkomen in het gezicht, aan de oorschelpen, in de gehoorgangen, midden op de borst, midden op de rug en in de grote lichaamsplooien. De aandoening is hardnekkig en komt voor bij mensen van alle leeftijden.

Contacturticaria is een urticariële afwijking die ontstaat, meestal binnen één uur, in aansluiting op contact van de huid met een chemische verbinding. De reactie kan zeer heftig zijn en zich uitbreiden buiten het contactgebied. In ernstiger gevallen is sprake van dyspneu, rhinoconjunctivitis, eventueel oro-gastrointestinale verschijnselen. De meest ernstige reactie die kan optreden, is een levensbedreigende anafylactische shock (contacturticariële syndroom, CUS). Tot CUS wordt ook protein-contactdermatitis gerekend, een eczeem dat veroorzaakt wordt door eiwitten. Relatie met werk is mogelijk.