Duizelig


Duizeligheid is een licht gevoel in het hoofd of het gevoel flauw te vallen.  Oorzaken van duizeliheid zijn:

  • psychisch: angst en paniekstoornissen;
  • orthostatisch: klachten ontstaan na houdingsverandering zoals opkomen uit liggende of zittende houding;
  • vasovagaal: emoties of lang staan;
  • cardiovasculair: inspanningsgebonden klachten door hartafwijkingen zoals ritmestoornissen;
  • medicatie: aminoglycosiden, lisdiuretica, lithium, fenytoïne, antihypertensiva, antihistaminica, dopamineantagonisten, overig geneesmiddelengebruik. 

Bij een deel van de patiënten kan geen verklaring voor de klachten worden gevonden. 

 

 

De incidentie van duizeligheid in de huisartsenpraktijk is ongeveer 27:1.000 per jaar; vrouwen komen tweemaal zo vaak als mannen met deze klacht en er is een toename met de leeftijd. Perifere vestibulaire (35-55%) en psychiatrische aandoeningen (10-25%) blijken de meest frequente oorzaken van duizeligheid te zijn. De behandeling is afhankelijk van de oorzaak, voor duizeligheidsklachten van vestibulaire oorsprong zijn weinig behandelmogelijkheden. De enige beroepsgebonden oorzaak van duizeligheid is barotrauma bij duikers en luchtvaartpersoneel. Duizeligheid kan niet alleen ernstige beperkende gevolgen hebben voor het functioneren in complexe werksituaties, het werken met gevaarlijke machines, het beroepsvervoer en kraanmachinisten, maar ook voor het gewone autogebruik.