Depressie


Iedereen heeft wel eens een slechte dag. Je voelt je niet goed in je vel, hebt geen eetlust en alles zit tegen. Sommige mensen hebben dit voor een langere periode. In dat geval spreken we van een depressie.

Symptomen Depressie

Een depressie herken je steeds aan verschillende symptomen. Ze verschillen van persoon tot persoon. Ook de intensiteit van deze symptomen is bij iedereen anders. De belangrijkste symptomen van een depressie zijn schuldgevoelens tegenover anderen, oververmoeidheid en slaapstoornissen, besluiteloosheid, gebrek aan levensvreugde, geen interesse hebben in iets en een minderwaardig gevoel. Bij zware depressies kampen mensen zelfs met zelfmoordgedachten.


In de meeste gevallen ontwikkelt een depressie zich over enkele weken of maanden. Mensen die een gestresseerd leven leiden en geen ontspanning meer hebben, kunnen zeer plots depressief worden. De symptomen verschijnen dan plotseling en zonder waarschuwing.

Vormen van Depressie

Majeure depressie

Binnen de psychologische wetenschappen onderscheiden we drie verschillende vormen van depressies. De meest voorkomende vorm is de majeure depressie. Bij een majeure depressie heeft iemand een depressieve periode, waarin ze nadien niet hervallen. Vaak ligt een tegenslag, hectisch leven of plotseling verlies aan de basis, waarna de negatieve gedachten zich ontwikkelen en het denken overnemen. Een combinatie van verschillende tegenslagen komt ook veel voor.

Chronische depressie

De tweede vorm is de chronische depressie. Bij een chronische depressie  hervalt de persoon één of meerdere keren. Om van een chronische depressie te spreken is het belangrijk dat er minstens twee maanden zit tussen twee depressieve periodes.

Dysthyme depressie

Tenslotte kennen we ook de dysthyme depressie. Iemand die twee jaar depressief is, noemen we chronisch depressief. Een dysthyme depressie lijkt minder erg dan een majeure depressie omdat ze minder duidelijk is naar de buitenwereld toe. Ook treedt er gewenning op, waardoor we de symptomen minder herkennen.


Buiten deze drie grote categorieën, zijn er ook verschillende specifieke depressies. Denk hierbij maar aan een postnatale depressie, burn-out, seizoensgebonden depressie of somatogene depressie.

Naast een tegenslag in het leven van een depressief persoon, zijn er andere triggers die een depressie kunnen uitlokken. Denk maar aan het gebruik van drugs en alcohol, geneesmiddelen, vitaminetekorten, een ander eetpatroon,… Neem daarom contact op met je arts bij een depressie zodat hij je goed kan begeleiden.

Behandelingen Depressie

De beste behandeling om een depressie te verjagen, is zelf actie te ondernemen. Als je zelf nog voldoende moed hebt, kan je iets nieuw proberen, er op uit trekken, voldoende ontspannen, met vrienden op stap gaan, sporten,… Zo krijg je nieuwe energie en verse moed om de touwtjes weer in handen te nemen. Sommige mensen ontdekken nadien dat een depressie net een keerpunt was in hun leven, waarna ze een andere weg insloegen en veel gelukkiger werden.


Het is niet altijd mogelijk om zelf een depressie te boven te komen. Lukt het je niet zelf, zoek dan professionele hulp. Je eerste aanspreekpunt is steeds je geneesheer. Hij kent de weg naar de specialisten of kan je op goede weg zetten met medicatie. Ook psychotherapie helpt je om je gevoelens te uiten en tot de kern van je depressie te komen.

Reactie schrijven

Commentaren: 0