Horoscoop van kind


Horoscoop van uw kind....is dit zinvol?

 

Tegenwoordig vraagt het kind van ons nadrukkelijk dat het zichzelf kan en mag zijn.

De kinderen van deze tijd ervaren dat ze met alles verbonden zijn; zij kunnen zich dan ook uitstekend inleven in anderen en de situatie om hen heen. Dat is de reden dat grenzen minder makkelijk herkend worden en er een verhoogde gevoeligheid is voor indrukken. Daarom kunnen  deze kinderen moeite hebben om aan de verwachtingen van de maatschappij te voldoen.

Zij willen vanuit hun gevoel en intuïtie leven en waarom zouden wij hun

deze ruimte niet geven?

 

Het kind van deze tijd heeft dikwijls al bij de geboorte een innerlijke wijsheid, waarbij ze kunnen functioneren op het niveau van de volwassene, terwijl zij lichamelijk en sociaal-emotioneel nog heel onontwikkeld kunnen zijn.

Kinderen van deze tijd kunnen heel goed kiezen wat bij hen past; daarom is het zo moeilijk om hen te dwingen dingen te doen die tegen hun gevoel ingaan.

De gangbare literatuur waarvan door ouders decennia geleden gebruik werd gemaakt in de opvoeding, is al lang niet meer van deze tijd.

 

Ouders worden zich steeds meer bewust van het feit dat het van belang is om naar hun kind te kijken en te onderzoeken welke behoeftes het heeft, los van de behoeftes van de ouders zelf.

 

De astroloog met ervaring en kennis van de kinder-astrologie kunnen de weg vereffenen die het voor de ouders en voor hun kinderen makkelijker maakt om elkaar te begrijpen.

 

De horoscoop is hiervoor een prachtig en doelmatig hulpmiddel!

 

Praktijk Capricornus

Barbara van Oosterzee

Socratesstraat 68

7323 PH Apeldoorn

Tel: 055-3668737

e-mail: b.oosterzee@hccnet.nl

Website: www.capricornus.nl