Opleidingen voor kwaliteit en bewustzijn

Vita Opleidingen B.V. geeft al sinds 1993 Natuurgeneeskundige opleidingen en een opleiding Medische Basisvakken sinds 2005. Vita Opleidingen B.V. heeft als eerste in de markt de CPION erkenning voor de Medische Basisvakken gekregen in januari 2013 en voldoet aan de Plato eindtermen sinds januari 2014.


Beroepsopleidingen  - Specifieke Modules

Registeropleiding Medische Basisvakken SHO Puur Plato

Te komen tot een niveau gericht op, en professioneel inzicht in, de werking van het menselijk lichaam, teneinde elke vorm van therapie een medische professionele basis te verschaffen, zodat de student aan het einde van de opleiding de kennis en vaardigheden bezit om op grond van diagnostische gegevens van de cliënt en op basis van een ruime kennis van de anatomie en fysiologie, een behandelplan op te stellen en uit te voeren. lees verder..

Registeropleiding Psychosociale Basisvakken SHO Puur Plato

 Te komen tot een niveau gericht op, en professioneel inzicht in, de werking van het menselijk lichaam, teneinde elke vorm van therapie een psychosociale professionele basis te verschaffen, zodat de student aan het einde van de opleiding de kennis en vaardigheden bezit om op grond van diagnostische gegeven van de cliënt en op basis van een ruime kennis van psychosociale basisvakken een behandelplan op te stellen en uit te voeren, mede gefundeerd op de psychosociale context van de persoon. lees verder..

 

Life Science Therapeut 2016-2017

Het verschaffen van kennis, inzicht, anamnese en behandelmethoden vanuit een breedspectrum perspectief met betrek­king tot het werken als Life Science Therapeut binnen het natuurgeneeskundig werkveld. lees verder..


Bij- en nascholing

Zie de agenda voor de  bij- en nascholing data


Uitleg over Vita Producten B.V. en Vita Opleidingen B.V.

Ideomotoriek - Ratio-intuïtieve Methodiek

De student is in staat de finale oorzaak van klachten te achterhalen en karmische en causale behandelingsmogelijkheden te combineren. lees verder..

Levend- (en droog) Bloed Analyse

Het aanleren van vaardigheden om Levend- (en droog) Bloed Analyses uit te voeren.

Het herkennen van afwijkingen in het bloed ten opzichte van gezond bloed. lees verder..

Energetisch lichaamswerk -Magnetiseren

Het aanleren van energetische- therapeutische vaardigheden door middel van gebruikmaking van universele energie, de gekanaliseerde overdracht. lees verder..

Iriscopie/oogdiagnostiek

Het aanleren van vaardigheden om iriscopie/oogdiagnostiek uit te voeren.

Het herkennen van afwijkingen in de iris, sclera en de pupil. 

lees verder..

Anatomie & Fysiologie – Functies en Processen uitgelicht

Het verschaffen van extra kennis en inzicht vanuit een breed spectrum perspectief met betekking tot specifieke functies en processen. lees verder..
Het idee achter Vita Producten, bestaande uit: Vita Producten B.V., Vita Opleidingen B.V. en Vita Beheer B.V. is er een van de impliciete opdracht tot volledige rehabilitatie, ofwel heling in de ruimste zin van het woord. In dit idee betekent dat het de bedoeling is mensen terug te brengen in hun van oorsprong bedoelde natuurlijke status.

Deze impliciete opdracht is te vergelijken met het ethisch beginsel van de Duitse filosoof Kant, namelijk zijn ‘Categorische Imperatief’. Deze luidt:

 

Er is slechts één categorische imperatief, en wel deze: handel uitsluitend volgens dat maxime waarvan ge tezelfder tijd zou willen dat het een algemeen geldende wet was.

 

 

ofwel:

Handel uitsluitend op grond van een willen, waarvan u tevens zou willen dat het de grondslag voor algemene wetgeving zou zijn.

 

Vanuit deze ethiek werken mensen in de ontwikkelingslanden, artsen zonder grenzen, beschermers van de natuur en vele individuen die zonder te vragen hun naasten dienen waar dat noodzakelijk is. Alles ondergeschikt aan de goede handeling die op dat moment gevraagd wordt en die het waard is als algemene wetgeving te laten gelden.


 

Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde
Postbus 114
3890 AC Zeewolde