Opleiding Homeopathie


De totale lesstof van de opleiding homeopathie is onderverdeeld in 50 modules. Elke module bestaat uit een afgeronde hoeveelheid lesstof die wordt afgesloten met een tentamen, een werkstuk of een andere opdracht. De eerste vier jaren vormen het theoretische gedeelte van de opleiding en daarna volgen één of twee praktijkjaren. Je kunt het praktijkgedeelte ook in 1 jaar afronden, afhankelijk van je eigen werktempo en van onder andere het aantal consulten dat je afneemt. 

 

KLASSIKAAL

De opleiding homeopathie kent een klassikale opzet. De combinatie van modulair en klassikaal onderwijs houdt in dat wij aan iedere klas elk jaar een aantal modules aanbieden. Soms loopt een bepaalde module door naar een volgend leerjaar. Niet gehaalde modules kun je op een later moment inhalen zodat je toch met je eigen klas verder kan gaan. Wel geldt dat de achterstand binnen de perken moet blijven en niet belemmerend mag werken op jouw functioneren binnen de studiegroep.

 

OVERGANGEN

Voor de overgang naar het vierde jaar moet je in ieder geval de module gespreksvoering gevolgd hebben. Voor de overgang naar het vijfde jaar dienen alle modules met goed gevolg te zijn afgerond. Wanneer dit nog niet het geval is, wordt in overleg een inhaalprogramma vastgesteld. Zodra je het programma van de eerste vier theoretische jaren hebt afgerond, kun je aan de praktijkfase beginnen.

Per leerjaar worden er buiten de lesdagen om drie dagen ingeroosterd waarop je tentamens kunt inhalen of extra tentamens kunt maken.

 

WAAR

De opleiding homeopathie word gegeven in Zwolle en in Amsterdam en start verschillende momenten per jaar.

 

Lees meer op de website Academie voor Klassieke Homeopathie academievoorklassiekehomeopathie.nl