Privacyverklaring


Algemeen
Allmedio is een media-exploitant die onder andere de website www.alternatieve-therapeen.nl beheert. Allmedio wil er duidelijk in zijn op welke wijze zij omgaat met de privacy van haar klanten (adverteerders) en met die van bezoekers en gebruikers van de website. Allmedio houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Gebruik van persoonsgegevens
In het kader van haar dienstverlening jegens klanten en van bezoeker van een website van Alternatieve Therapieen worden er door Allmedio(persoons)gegevens vastgelegd. Allmedio gebruikt die gegevens voor de uitvoering van de met haar aangegane overeenkomsten en tevens voor de volgende doeleinden:
•om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen op een website van Alternatieve Therapieen;


Voor alle andere zaken dan voor het gebruik ten behoeve van onze advertentie- overeenkomsten kunt u te allen tijde de verleende toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken.

Wijzigingen
Allmedio behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyreglement. Die wijzigingen worden gecommuniceerd door het gewijzigde reglement op haar website te plaatsen. Raadpleeg daarom regelmatig de betreffende statements op alternatieve-therapieen.nl


reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.