Stervensbegeleiding


Begeleiding van stervenden
Stervensbegeleiding

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) formuleerde in 2002 een definitie van palliatieve zorg waarin het doel van deze zorg geformuleerd wordt als het verbeteren van de kwaliteit van leven voor zowel de patiënt die te maken heeft met een levenbedreigende ziektebeeld als zijn naasten. Bij paliatieve zorg is er niet alleen aandacht voor de lichamelijke, maar ook voor de psychische, sociale en spirituele problematiek.

 

Stervensbegeleiding bestaat vooral uit gesprekken over zingeving en spiritualiteit diegene die op sterven ligt. Er bestaat ook een mogelijkheid dat er gesprekken met naasten georganiseerd worden, zodat men in vrede kan overlijden.