Paranormale Geneeswijzen

Paranormaal Alternatieve Therapieen
Paranormale Geneeswijzen

Paranormaal betekent letterlijk 'naast het normale'. Het is een verzamel naam voor een groot aantal therapieën die ervan uitgaan dat er buiten het zichtbare ook onzichtbare krachten werkzaam zijn die effect hebben op de gezondheid. Vormen hiervan zijn helderziendheid, helderwetend, helderruikend, healing, magnetiseren etc.
Veel paranormale genezers zien zichzelf als een doorgeefluik van kosmische energie.