Neurofeedback


Alternatieve Therapieen Neurofeedback
Neurofeedback

Neurofeedback is een behandelmethode voor de hersenen, waarbij men kan leren om controle te krijgen over zijn/haar hersengolven. Neurofeedback is gebaseerd op de principes van operante conditionering. Operante conditionering is een techniek waarbij gedrag wordt beïnvloed door middel van beloning en straf. In het geval van neurofeedback wil men de hersengolven beïnvloeden door tijdens de behandeling een beloning te geven aan het brein/de hersenen (bijvoorbeeld door middel van een geluidje of filmpje) elke keer als de hersengolven het gewenste patroon laten zien. Na een intensieve behandelperiode is iemand ook buiten de behandelsetting in staat om de juiste hersengolven te produceren en kunnen deze veranderingen permanent worden.

Neurofeedback word toegepast bij onder andere:

 • Aandachtsproblemen (ADD/ADHD)
 • Angstklachten
 • Autisme
 • PDD-NOS en het syndroom van Asperger
 • Burnout/ stress gerelateerde klachten
 • Chronische vermoeidheid
 • CVA Depressie Dyscalculie Dyslexie Epilepsie
 • Gilles de la Tourette
 • Hersentrauma Migraine/ Hoofdpijn
 • NLD Pre-menstrueel syndroom
 • Slaapproblemen
 • Obsessieve compulsieve stoornis
 • Whiplash