Hypnotherapie


Hypnose en Regressie
Hypnose

De hypnotherapeut maakt gebruik van hypnose Deze therapie is een verbale therapie waarbij de trance gericht benut wordt voor een groot aantal doeleinden. De client krijgt meer inzicht in en controle over onbewuste reacties. Hierdoor kunnen de vermogens als het stimuleren van genezende processen in het lichaam, het beter omgaan met emoties en het gebruik van lichamelijke en geestelijke capaciteiten worden aangesproken.

 

De filosofie achter Hypnose- en regressietherapie is dat vele gebeurtenissen en herinneringen opgeslagen liggen in het onderbewuste. Ook het allereerste begin van (soms hinderlijke) gedragspatronen is terug te vinden in dit onderbewuste. In dit ‘vergeten archief’ zijn dus de oorzaken en gebeurtenissen te vinden die aanleiding geven tot allerhande problemen in het dagelijks leven. Hypnose- en regressietherapie is de moeder van alle therapieën die uitgaan van de communicatie met dit onderbewuste.

 

Hypnotherapie werkt doeltreffend en snel bij emotionele, mentale en fysieke klachten. Zoals het overwinnen gevoelens van onzekerheid, schuld of minderwaardigheid, dus vergroten van zelfvertrouwen. Ook worden goede resultaten bereikt bij verslavingen, stress gerelateerde klachten en een breed scala van lichamelijke klachten met een psychische achtergrond.

De hypnotherapeut brengt de cliënt in een hypnose om deze trancefenomenen therapeutisch te gebruiken om direct met het onderbewuste te communiceren. Doel hiervan is;

 

  • lichamelijke processen langs psychische weg te beïnvloeden,

 

  • zelfherstellende vermogens van het lichaam te stimuleren,

 

  • verdrietige of traumatische gebeurtenissen op te sporen en te verwerken.

 

Als je onder hypnose gaat dan kom je  terug gaan naar ervaringen uit het verleden, dat heet regressie. Zoals een geur of een geluid je soms spontaan terug brengt naar "vroeger". Dit kan in hypnose zo intens zijn dat we iets opnieuw weer een beetje beleven. Herbeleving van onverwerkte ervaringen die met een probleem van nu verbonden zijn laat dit probleem letterlijk oplossen!

 

Door terug te gaan naar een vorig leven komen regelmatig ervaringen en gebeurtenissen boven die nooit in dit leven kunnen hebben plaatsgevonden. Reïncarnatie is hiervoor een elegante verklaring. Hoe je er ook tegen aan kijkt, of je er in gelooft of niet, door verwerking van ervaringen die opkomen kunnen de problemen worden opgelost.