Healing en Reading


Het woord ‘reading’ is de term  die wordt gebruikt voor het lezen van iemands aura en diens chacra’s. In het Latijn betekent aura ‘iets dat nauwelijks merkbaar is’.
Het woord chakra komt uit het Sanskriet en betekent wiel. Ieder levend organisme heeft een zeker uitstralingsveld om zich heen en aan dat uitstralingsveld is een begrenzing. Wanneer je in dat ‘veld’ stapt begin je iets van de ander te merken wanneer je oplettend bent. Vergelijkbaar is de ervaring om ergens binnen te komen en de sfeer te proeven het is er aangenaam of niet en soms doet een sfeer zelfs koud aan.

 

Een healing is het opruimen van storende invloeden of negatieve energie in iemands aura of chakra’s. Een healing is meestal een vervolg op een reading.