Energetische Therapie


Energetische Therapie Alternatieve Therapieen
Energetische Therapie

Wat is energetische therapie en geneeswijze

De energetische therapie en geneeswijze werkt in het algemeen vanuit een ander mensbeeld en instrumentarium dan andere sectoren van de gezondheidszorg. Bij energetisch therapeuten komt b.v. de overtuiging voor dat de mens, rondom het fysieke lichaam, omgeven wordt door een subtiel-energetisch veld. Dit subtiel-energetisch veld zou een groeistructuur zijn die cellulaire processen dirigeert vanaf een hoger energetisch niveau.

Dit energiesysteem zou tevens structurele gegevens bevatten met informatie omtrent het functioneren van het organisme en is voor veel energetisch therapeuten ervaarbaar en/of waarneembaar. Uitkomsten van experimenteel wetenschappelijk onderzoek ondersteunen die overtuiging. Onderzoek heeft tevens aangetoond dat een afwijkende ordening in het subtiel-energetisch veld uiteindelijk tot verstorende veranderingen op cellulair niveau van het fysieke lichaam kan voeren.

Het wordt dan duidelijk dat de energetische geneeswijze zich kenmerkt door een geheel eigen methode van behandeling van patiënten. De meest voorkomende behandeling door een energetische therapeut bestaat uit het bewerken en/of corrigeren (vaak d.m.v. de handen) van het subtiel-energetisch veld of het overdragen van 'helende' energie. Door tekorten in het energieveld aan te vullen en/of een te veel aan energie weg te nemen ontstaat er een toestand van evenwicht. Dit evenwicht moet leiden tot verbetering van de gezondheid van de patiënt. Op grond van hun dagelijkse praktijkervaringen is de energetisch therapeut de overtuiging toegedaan dat zij de gezondheidssituatie van hun patiënten zowel in geestelijke als in lichamelijke zin positief kunnen beïnvloeden.


Energetisch Therapeut


 

Energetische geneeswijze kan hulp bieden en/of verlichting geven aan:

 

- stress

- burn-out

- vermoeidheid

- hoofdpijn,

- spier- en reumatische pijnen

- lusteloosheid

- onrust

- rug-, nek- en schouderklachten

- darmklachten en verstoppingen

- trauma’s

- pijn waarvoor geen direct oorzaak in het fysieke lichaam wordt gevonden- angst

- woede

- onzekerheid

- depressieve klachten

- vastlopen in dezelfde patronen

- negatieve overtuigingen over het leven en jezelf

- je niet thuis voelen op de wereld

- niet weten wie je werkelijk bent en wat je werkelijk wilt