Dramatherapie


Dramatherapie Alternatieve Therapieen
Dramatherapie

Dramatherapie is een behandelvorm die zich bezig houd met psychische, sociale en emotionele problemen. De insteek van dramatherapie is om deze problemen op te heffen, te overwinnen, onderkennen, verminderen of accepteren. De therapie wil uiteindelijk veranderingen in denken, voelen en handelen tot stand brengen zodat de klachten verdwijnen, verminderen of dat je beter leert omgaan met de klachten. Het vooraf vaststellen van concrete doelen kan helpen richting te geven aan het herstelproces.

 

Dramatherapie word toegepast bij; eetproblemen, seksueel misbruik, emotionele verwaarlozing, scheefgroei in de ontwikkeling, dwangmatigheid, relationele problemen, moeite met grenzen aangeven, somberheid of depressie, moeite met voelen van emoties, verwerken van verlieservaringen, gedragsproblemenAngsten, verslaving, burn-out, negatief zelfbeeld, gepest worden, moeilijk dingen kunnnen verwoorden, neiging jezelf verbij te lopen.

 

Dramatherapie valt onder de creatieve therapieen.