Creatieve Therapie


Creatieve Therapie
Creatieve Therapieen

Creatieve Therapie is een methode voor mensen die niet lekker in hun vel zitten. Bij de creatieve therapie wordt gebruikt gemaakt van muziek, drama, schrijven, tekenen, schilderen, dansen, beweging of tuinieren.

In de therapeutische behandeling wordt er gericht gewerkt aan veranderings- en/of acceptatieprocessen. In deze therapie helpt men de client zijn problemen op te lossen of leert hier anders mee om te gaan om zo de kwaliteit van leven te verbeteren.

 

Onder de creatieve therapieen vallen:

 

Drama therapie; 

Hierin gaat bij dramatherapie om het doen en ervaren van het spel. Je maakt gebruik van lichaamshouding, beweging, de stem, mimiek, improvisatie, spontaniteit en samenspel;

 

Beeldende therapie;

Bij beeldende therapie gaat het om het vormgeven van gevoelens in een beeld (schilderij, kleiwerk) etcetera. Er wordt hier gebruik gemaakt van verschillende materialen, vormen en kleuren;.

 

Muziek therapie;

Bij muziektherapie gaat het om het maken van en luisteren naar muziek. Maar ook dansen hoort bij deze therapie.

 

Psychomotorische Therapie;

Bij psychomotorische therapie gaat het om bewustwording en verandering van handelen, denken en voelen binnen bewegingsgedrag en lichaamsbeleving. Je gebruikt daarvoor bewegings- en lichaamsgerichte therapievormen.