Ayurveda


 

Ayurveda Alternatieve Therapieen
Ayurveda

Ayurveda, de wetenschap van een lang leven, stamt uit de tijd van de vedische cultuur in India en geldt als het oudste en meest omvattende gezondheidssysteem ter wereld. Haar wortels liggen in de kennis van innerlijk evenwicht als de basis van duurzame gezondheid, tevredenheid en natuurlijke schoonheid. De Ayurveda heeft een religieus geïnspireerde visie op alles wat met de totale gezondheid van lichaam en geest te maken heeft. Het woord Ayurveda is een samenstelling van het woord āyus wat betekent "leven" of "levensprincipe", en het woord veda dat refereert aan een kennissysteem. "Ayurveda" kan derhalve vertaald worden als "kennis van het leven". De centrale ayurvedische gedachte is dat een ziekte eerst in de geest ontstaat, en zich pas na herhaald genegeerd te worden in het lichaam manifesteert. Uitzondering daarop zijn genetisch bepaalde ziekten. Illustratief voor dit principe is de oud-Indiase uitspraak "Als je wilt weten hoe je lichaam morgen is, kijk dan naar je gedachten van vandaag." Over het ontstaan van Ayurveda bestaat veel onzekerheid, maar aanhangers beweren dat het zich meer dan drieduizend jaar geleden in India ontwikkelde.