Antroposofie


Antroposofie Alternatieve Therapieen
Antroposofie

"Antroposofie is een weg naar inzicht die het geestelijke in de mens met het geestelijke in de kosmos wil verbinden. Zij maakt zich in de mens kenbaar als een behoefte van het hart en van het gevoel. Zij moet haar rechtvaardiging vinden in het vermogen deze behoeften te bevredigen. Alleen diegene die in de antroposofie vindt waar hij vanuit zijn gemoed naar zoeken moet, kan haar waarde erkennen. Daarom kunnen antroposofen alleen mensen zijn die bepaalde vragen over het wezen van de mens en wereld even existentieel ervaren als zij honger en dorst ervaren."
Rudolf Steiner, Kerngedachten van de antroposofie [Wat Michaël wil] (1924, vertaling 1996)

 

Een alternatieve behandeling door een antroposoof is heel breed. Zo kunt u bewegingstherapie krijgen, maar ook voedingsvoorschriften, medicijnen of massages en kunstzinnige therapieën. Een antroposoof richt zich op het in balans brengen van lichaam, ziel en geest.