Alternatieve Geneeswijzen


Binnen de alternatieve therapieën/ geneeswijzen is er veel keuze, daarom is er een overzicht gemaakt van de meeste alternatieve geneeswijzen met daarbij de hulpverleners die de therapieën aanbieden. Op deze wijze is er getracht een duidelijk overzicht van de alternatieve therapieën en aanbieders van deze therapieën te creëren.

 

 

Alternatieve Geneeswijzen
Overzicht alternatieve geneeswijzen

Onderscheid Verschillende Alternatieve Therapieen


Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende alternatieve therapieën. Hieronder is een ordening gemaakt van zes domeinen van alternatieve geneeswijzen.


Alternatieve medische systemen zijn gebaseerd op complete systemen van theorie en praktijk. Over het algemeen zijn ze los of zijn ze eerder ontstaan dan de reguliere geneeswijzen. Voorbeelden van Alternatieve Medische Systemen die ontwikkelt zijn in de westerse

cultuur zijn onder andere; antroposofische geneeskunde, bioregulatie systemen, en de homeopathie. Uit de niet westerse cultuur vallen de traditionele geneeskunde en ayurveda.


Onder Geest-lichaam interventies vallen een groot aantal therapieën waarbij men de psyche/geest als ingang gebruikt om fysieke klachten te verbeteren of in zijn geheel te herstellen. Hieronder vallen: de alternatieve psychotherapieën maar ook de gebedsgenezing, creatieve therapie, meditatie etc.


Bij Biologische Therapieën wordt gebruik gemaakt van middelen die gevonden worden in de natuur. Enkele voorbeelden hiervan zijn: voedingstherapieën, kruidengeneeskunde, orthomoleculaire geneeskunde etc.


Onder Manipulatieve en lichaamsgerichte therapieën vallen: manuele therapie, chiropractie, massage, houdings -en bewegingstherapieën.


Onder Energetische therapieën vallen: reiki, paranormale geneeswijzen, therapeutic touch, energetische therapie, chakratherapie etc.


Daarnaast zijn er ook de Bio-elektrische therapieën. Hieronder vallen: bio-resonantie therapie, moratherapie, elektro-acupunctuur en

nog vele therapieën meer.