INFORMATIE-AVOND Vaccinaties bij kinderen“Eerlijke informatie over de vaccinatie”

DINSDAG 19 MEI 2015 OM 19:30 UUR

BEHANDELCENTRUM VELPERWEG

VELPERWEG nr. 111 in ARNHEM

door Klassiek Homeopaat Ema Sindelarova

Vaccineren of niet?

De meeste kinderen worden standaard gevaccineerd zonder dat dit een bewuste keuze van de ouders is. Vaccinaties zijn echter lang niet zo veilig en effectief als er verondersteld wordt en daarom is het belangrijk dat ouders geïnformeerd worden zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken.

 

Waar tegen vaccineren we eigenlijk? Het is volkomen begrijpelijk dat wij onze kinderen willen beschermen tegen ziektes. Maar zijn de vaccins effectief? Zijn ze veilig? Wat zijn de gevolgen en eventuele bijwerkingen? Wat is het Post Vaccinatie Syndroom? Hoe kunnen we die genezen? En wat zijn de alternatieven voor vaccinaties? 

 

Informatieavond over Vaccinaties voor kinderen op:

Dinsdag 19 mei vanaf 19:30 in

Behandelcentrum Velperweg

Velperweg 111, Arnhem

Toegang is gratis

De avond wordt verzorgd door Ema Sindelarova, Klassiek Homeopaat & Kindertolk

 

Opgave graag via de mail:

behandelcentrumvelperweg111@gmail.com

 

 

Voor meer informatie over Ema: www.ema-sindelarova.nl