Lezingen Bureau Integer

Praktische informatie voor alle lezingen

 

Locatie          :  Adventskerk, Julianalaan 3, 2712 CB Zoetermeer

Tijd                 : 19.00 uur – 21.00 uur

Aanmelden    : Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk. Iedereen is welkom!

Kosten           : Er wordt een vrijwillige bijdrage na afloop gevraagd. Tijdens de lezing is er een pauze met koffie/thee.

Opgave via   : www.bureau-integer.nl

 

Data en thema’s voor de lezing.

Datum

Titel van de lezing

Zondag 14 september 2014

Hoe herken ik de stille stem van mijn geweten?

Zondag 12 oktober 2014

Wat is de zin van mijn emoties? 

Zondag 9 november 2014

Hoe ga ik positief met tegenslag om?

Zondag 14 december 2014

Dankbaar blijven in goede tijden.

Zondag 11 januari 2015

Wat is een zingevingscrisis?

Zondag 8 februari 2015

Hoe kom ik van mijn gevoel van zinloosheid af?

Zondag 8 maart 2015

Wat brengt een persoonlijke levensopdracht mij?

Zondag 12 april 2015

Hoe vind ik mijn persoonlijke levensopdracht?