Gratis lezing - de zin van nee durven zeggen

Gratis Praktijklezing ‘De zin van ‘nee’ durven zeggen’

Ellen van Son (meer over Ellen vindt u op www.bureau-integer.nl/overons.php) begeleidt mensen om (weer) meer zin in het leven van alledag te krijgen. Iedere maand verzorgt zij in haar praktijk een lezing, die u gratis kunt bijwonen. Deze lezing gaat over het thema hoe je toch nee kunt zeggen. Aanmelden via praktijk@bureau-integer.nl wordt op prijs gesteld, omdat het aantal zitplaatsen beperkt is.

 

Locatie : Marotplan 6, 2728 EL Zoetermeer
Tijd : De lezing begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en duurt tot 21.30 uur.