Oline Cursus - Effectief Coachen


 

"Ontdek Hoe Jij Mensen Effectiever Kunt Helpen Veranderen en Ontwikkelen & Hoe Jij

Zelf Kunt Groeien als Mens, Leider én Coach."

 

Praktische e - Cursus voor meer diepgang, variatie én flow in jouw coaching.

 

Wil jij werkelijk bijdragen aan de duurzame ontwikkeling en persoonlijke transformatie van jouw coachees, cliënten, medewerkers of studenten? Wil jij sneller tot de kern kunnen komen én flexibeler en creatiever zijn in de interventies en werkvormen je inzet? En wil je zelf hebben doorleefd wat je een ander in jouw coaching aanreikt? Lees dan verder! Zo niet, klik dan gerust weg.

Coachen is een steeds vaker ingezette manier om iemand persoonlijk en professioneel te helpen ontwikkelen. Om doorbraken te realiseren in persoonlijke vraagstukken. Bewust te worden van de effecten van het eigen denken en handelen op anderen. Om belemmerend denken te doorbreken. Zelfkennis en zelfvertrouwen te vergroten. Om bepaalde vaardigheden aan te scherpen. Of om te klankborden. 

Coachen is een vaardigheid die je als professionele coach, maar ook als trainer, docent, leidinggevende, adviseur en projectmanager steeds vaker wordt geacht in jouw repertoire te hebben. Een manier van iemand begeleiden in het bereiken van doelstellingen die erop is gericht om de coachee zelf zijn of haar eigen antwoorden te vinden. Helpen zonder het over te nemen. Geen gemakkelijke vaardigheid. Integendeel: coachen omvat een complexe skills set waarin je jarenlang kunt verdiepen en verbreden, en waarin je op vele expertniveaus kunt groeien. En je altijd verder in kunt aanscherpen, ongeacht je ervaring, opleiding of achtergrond. Lees meer........