Wat is Elektro Hypersensiviteit?

Elektro Hypersensitiviteit (EHS,) ook wel elektroallergie of elektrostress genoemd. Dit zijn termen die gebruikt worden voor mensen die overgevoelig zijn voor elektromagnetische straling. De Symptomen variëren van een branderig gevoel van de huid tot uitputting en duizeligheid.

De klachten kunnen zo heftig zijn dat mensen niet meer (goed) kunnen functioneren. Niet iedereen is er van overtuigd dat deze overgevoeligheid daadwerkelijk wordt veroorzaakt door straling en dat maakt een diagnose vaak lastig. De klachten komen langzaam opzetten en kunnen gaandeweg toenemen in veelheid en intensiteit. De Wereldgezondheidsorganisatie onderkent het bestaan van EHS, maar omschrijft dit als een ‘idiopathische overgevoeligheid voor omgevingsfactoren, toegeschreven aan elektromagnetische velden’. Het woord ‘idiopatisch’ betekent zoveel als ‘zonder bekende oorzaak’. Men weet dus niet wat er precies aan de hand is.

Mensen die lijden aan één of meerdere klachten zoals hieronder staat beschreven vinden niet altijd gehoor bij hun huisarts en/of andere reguliere artsen en voelen zich daardoor vaak gedwongen een arts in het alternatieve circuit te bezoeken. Er zijn patiënten die, als de diagnose eenmaal is gesteld, hun klachten zien verminderen als ze stralingsbronnen zo veel mogelijk vermijden.

 

Symptomen van Elektro Hypersensiviteit

De symptomen van Elektro Hypersensitiviteit zijn zeer divers en kunnen ook in combinatie voorkomen.

Huid

 • roodheid
 • uitslag
 • tinteling
 • prikkend en brandend gevoel


Zenuwstelsel en stofwisseling

 • uitputting
 • vermoeidheid
 • concentratiestoornissen
 • hoofdpijn
 • duizelingen
 • misselijkheid
 • hartkloppingen
 • spijsverteringsklachten


Overige

 • slaapstoornissen
 • spierpijn
 • oorsuizen
 • stress

 

Bron: Floww

Reactie schrijven

Commentaren: 0