Gebruik Alternatieve Geneeswijzen

In de periode 2010-2012 gaven gemiddeld bijna 1 miljoen mensen aan het afgelopen jaar onder behandeling te zijn van een alternatieve genezer. Dit komt overeen met bijna 6 procent van de bevolking. Met name de acupuncturist wordt vaak genoemd. Vrouwen, 30- tot 65-jarigen, hoger opgeleiden en aanvullend verzekerden hebben het meeste contact met de alternatieve genezer.

 

Type genezer onder mensen onder behandeling van alternatieve genezer, 2010/2012

Vooral 30-tot 65-jarigen bezoeken alternatieve genezer

 

Van de mensen die een alternatieve genezer bezochten, heeft 63 procent een langdurige aandoening en bezocht ruim de helft naast de alternatieve genezer ook een specialist. Vrouwen bezochten tweemaal vaker dan mannen een alternatieve genezer. Het zijn vooral 30- tot 65-jarigen die onder behandeling zijn van een alternatieve genezer. De oudste leeftijdsgroepen bezochten minder vaak een alternatieve genezer.

 

Aandeel mensen onder behandeling van alternatieve genezer, 2010/1012

Hoogopgeleiden vaker onder behandeling van alternatieve genezer

 

Hoogopgeleiden - met een hbo- of wo-diploma - zijn vaker onder behandeling van een alternatieve genezer dan lager opgeleiden. Wie slechts basisonderwijs heeft gehad, is het minst vaak onder behandeling.

 

Aandeel 25-plussers onder behandeling van alternatieve genezer, naar opleidingsniveau, 2010/1012

 

 

Met een aanvullende verzekering vaker naar de alternatieve genezer

 

Verder blijkt dat aanvullend verzekerden vaker onder behandeling zijn van een alternatieve genezer dan degenen die slechts een basisverzekering hebben. Van degenen met alleen een basisverzekering was 3 procent onder behandeling van een alternatieve genezer in 2010-2012. Onder aanvullend verzekerden was dat 7 procent. Het kan hier echter om alle soorten aanvullende verzekeringen gaan. Of de aanvullende verzekering ook daadwerkelijk is afgesloten vanwege vergoedingen voor alternatieve geneeswijzen, is uit dit onderzoek niet te bepalen.

 

 

Dik tevreden met alternatieve genezer

 

Degenen die contact hadden met een alternatieve genezer zijn daar erg tevreden over. Gemiddeld gaven zij in 2010-2012 een 8,1 als rapportcijfer. Ter vergelijking: de huisartsenpraktijk werd gewaardeerd met een 7,7 en de specialist kreeg een 7,8.

 

Bron: CBS

Reactie schrijven

Commentaren: 0