Integrale geneeskunde dat is wat de Nederlander wil

Bijna een miljoen Nederlanders (bijna 6%) heeft onlangs een bezoek gebracht aan een 'alternatieve genezer', zo blijkt uit recente cijfers van het CBS. (1), en waren daar dik tevreden mee (rapportcijfer 8,1). Veel meer Nederlanders, 92% van de chronisch zieken, wil dat hun arts ook kennis heeft van andere vormen van geneeskunde - naast de conventionele. (2) En deze samenwerking bespaart aanzienlijke kosten. (3)

 

De wens van de patiënt

Een van de drie pijlers van Evidence Based Medicine is de wens van de patiënt. Volgens de artseneed of - belofte zou het belang van de patiënt voorop moeten staan en vanuit de rechten van de mens zou keuzevrijheid qua therapie gewaarborgd moeten zijn. In de praktijk wordt er echter niet vaak naar de wens van de patiënt gevraagd en ontbreekt het de meeste artsen aan informatie om objectieve en afgewogen adviezen te geven over de verschillende therapeutische mogelijkheden.

 

Integrative Medicine: integratie van alle mogelijke, werkzame therapieën

In de VS ligt dat anders. De laatste twintig jaar is daar enorm veel veranderd binnen het geneeskundig denken en handelen. Vanuit een kleine groep hoogleraren met een bredere visie is een stroming ontstaan die al aan 57 universiteiten - waaronder de meest prestigieuze zoals Yale, Harvard en Stanford - wordt onderzocht, gedoceerd en toegepast. Integrative Medicine of integrale geneeskunde doet recht aan alle vormen van geneeskunde waar bewijs voor is, die veilig is en kosteneffectief. En de patiënt staat daarbij werkelijk centraal.

 

Deze stroming is ook in de meeste Europese landen te vinden en in Zwitserland heeft de overheid op basis van onderzoeksresultaten en een referendum besloten verschillende vormen van complementaire en alternatieve geneeskunde (CAM) vanuit de basisverzekering te vergoeden.

 

Integrale geneeskunde in Nederland

De interesse onder artsen in Integrale geneeskunde neemt in Nederland toe. Er zijn steeds meer initiatieven te vinden die deze stroming omarmen, zowel binnen als buiten de ziekenhuizen en vooral onder huisartsen. En er zijn momenteel zo'n duizend artsen die na de reguliere medische opleiding ook andere vormen van geneeskunde praktiseren. Een groot deel van hen heeft zich verenigd binnen de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde (AVIG).

 

Nationaal Programma Preventie

Het dringt steeds meer door tot de beleidsmakers dat preventie en het stimuleren van het zelfgenezend vermogen de gezondheid veel meer kan bevorderen dan alleen het bestrijden van ziekte. Zo heeft VWS in februari het Nationaal Programma Preventie gestart met een symposium onder de titel 'Alles is gezondheid'. Dit programma is gericht op primaire preventie, met name door leefstijl zoals meer bewegen en gezondere voeding. Minister Schippers stelde op dit symposium met trots haar ambassadeurs voor, waaronder bekende Nederlandse sporters.

 

Integraal werkende huisartsen besparen kosten

In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is al eerder aangetoond dat integrale geneeskunde kosten bespaart. In de VS is deze kostenbesparing zelfs een van de belangrijkste redenen geweest voor de enorme groei van Integrative Medicine. Nu blijken de kosten van patiënten van Nederlandse huisartsen die naast reguliere geneeskunde ook acupunctuur, homeopathie of antroposofie toepassen ruim 12% lager te liggen dan gemiddeld. Tot deze conclusie zijn prof. Peter Kooreman en lector Erik Baars kortgeleden gekomen na de gegevens bestudeerd te hebben van 1,5 miljoen verzekerden over een periode van vijf jaar. (3)

 

Oproep aan de Nederlandse overheid: bevorder (onderzoek naar) CAM

In een persbericht naar aanleiding van hun publicatie doen Kooreman en Baars de volgende oproep: “In tegenstelling tot landen als Duitsland, Zwitserland en de Verenigde Staten staat de Nederlandse overheid overwegend afhoudend tegenover complementaire geneeswijzen. De vraag is of het Nederlandse beleid verstandig is. Ons onderzoek laat zien dat complementaire geneeswijzen, toegepast onder supervisie van artsen die eerst een reguliere opleiding hebben voltooid, mogelijk leiden tot forse lagere kosten van collectief gefinancierde zorg. De Nederlandse overheid zou onderzoek naar financiële en gezondheidseffecten van complementaire behandelwijzen moeten faciliteren, niet afremmen".

 

Krachtige bevordering van integrale geneeskunde door de overheid sluit naadloos aan bij het Nationaal Programma Preventie van VWS.

 

Referenties

1. http://www.cbs.nl/nlNL/menu/themas/gezondheidwelzijn/publicaties/artikelen/archief/2014/ 2014-4041-wm.htm

 

2. Jong MC, van de Vijver L, Busch M, Fritsma J, Seldenrijk R. (2012) Integration of Complementary and Alternative Medicine in Primary Care: What do Patients want? Patient, Education and Counseling, 89(3):417-422.

 

3. http://www.economie.nl/artikel/complementair-werkende-huisartsen-en-de-kosten-van-zorg

 

BRON: artsennet.nl

Reactie schrijven

Commentaren: 0