Therapie om weer zin te ontdekken

Logo therapie Victor Frankl
Victor Frankl Logotherapie

Logotherapie (niet te verwarren met logopedie als de behandeling van spraakstoornissen) is in Nederland, in tegenstelling tot Duitsland en Oostenrijk, vrij onbekend. Het is een vorm van psychotherapie waarin de zingeving van de mens centraal staat. De logotherapie is ontwikkeld door de Weense neuroloog en psychiater Viktor Frankl (1905-1997), die als Jood vier concentratiekampen overleefde. Hij schreef hierover het aangrijpende boek ‘De zin van het bestaan’. Hij leefde daar zijn eigen logotherapie, die veronderstelt dat ieder mens in ieder ogenblik een zin in het moment kan ontdekken. Zelfs in situaties vol tegenslag en verlies, zoals Frankl zelf aan de lijve heeft ondervonden. Dat maakt zijn logotherapie geloofwaardig en breed toepasbaar.

 

Een fundamenteel uitgangspunt van de logotherapie is dat in ieder mens het diep gewortelde verlangen aanwezig is om voor iemand of voor iets goed te zijn. Een partner, een familielid, een organisatie of een idee. Dat verlangen heet in de logotherapie ‘de wil-tot-betekenis’. Bij het realiseren van onze wil-tot-betekenis streven we naar het uitvoeren van zinvolle waarden (werk, familie, vrijetijdsbesteding, genieten van de natuur, kunst en muziek) en doelen die we zelf of met anderen kunnen verwezenlijken. De logotherapie ziet ieder mens als eenmalig en uniek. We hebben allemaal unieke talenten, die we kunnen benutten (onze vrije keuze!) om zinvolle waarden te realiseren.

Een ander uitgangspunt in de logotherapie is het mensbeeld. In dit beeld is de mens een eenheid van lichaam, psyché en geest. De psyché is grotendeels in ons brein gelokaliseerd en bestaat uit emoties en cognities (onze gedachten, onze intelligentie en al ons aangeleerd gedrag). Daarnaast onderscheidt Frankl een geestelijke dimensie in ons mensen. Bijvoorbeeld de humor, de liefde voor een ander, de creativiteit horen tot deze dimensie. Met onze geest (die niet op een bepaalde plaats in ons lichaam zit) kunnen we naar ons zelf kijken en onze eigen situatie relativeren. We kunnen dat doen en daarin verschillen we van dieren. Maar we kunnen er ook voor kiezen om de ‘waarom’ vraag te blijven stellen in plaats van onze aandacht te verleggen naar waartoe daagt deze situatie mij uit. Daarnaast kunnen we onze eigen behoeften en gedachten naar de achtergrond verschuiven op de momenten dat wij ons wijden aan onze zinvolle doelen. Wij overstijgen onszelf en richten onze blik naar buiten toe. Daarmee is de logotherapie een begeleidingsvorm in het hier en nu, en streeft het opnieuw naar boven halen van oude situaties niet per definitie na.

Ieder mens beschikt over een geweten, dat Frankl ziet als de verbinding tussen de geestelijke dimensie van de mens en de kosmos waarin wij leven (hij noemde dat grotere, onbegrijpelijke geheel de Logos). Frankl omschrijft het geweten als het aangeboren intuïtieve vermogen van mensen om in iedere situatie het meest zinvolle voor onszelf en onze omgeving te doen. Het geweten is daarmee onafhankelijk van maatschappelijke normen en waarden (het zogenaamde Über-Ich van Sigmund Freud). De logotherapie kent verschillende gesprekstechnieken om mensen het contact met hun geweten bewust te laten ervaren. En natuurlijk het verschil tussen wat ons ingeboren geweten zegt en wat we denken dat er van ons wordt verwacht.

Ellen van Son heeft Logotherapie aan het Viktor Frankl Instituut gestudeerd. In haar praktijk werkt zij met Logotherapie om cliënten weer meer zin in hun werk, leven en school te laten ervaren. Haar praktijk heet Integer (met de klemtoon op In). Integer komt uit het Latijn en betekent heelheid; een heelheid van lichaam, psyché en geest (of ziel). Haar website is www.bureau-integer.nl.

Reactie schrijven

Commentaren: 1
  • #1

    Gracia Elbert (zaterdag, 04 februari 2017 08:10)


    If some one needs to be updated with latest technologies then he must be pay a visit this website and be up to date everyday.