Zingeving

Zingeving
Zingeving

Met zingeving wordt bedoeld het continue proces waarin ieder mens, in interactie met diens omgeving, betekenis geeft aan zijn of haar leven. Bij het individuele proces van zingeving kunnen godsdiensten en levensbeschouwingen een rol spelen maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Het zingevingsproces speelt zich af op diverse niveaus namelijk op rationeel niveau, emotioneel/psychische niveau, spiritueel niveau en sociaal niveau.

1. 

Het vermogen van Zingeving bepaalt het geestelijk, psychische en sociaal welbevinden. Bij mensen kan het welbevinden op de proef worden gesteld. Wezenlijke vragen komen naar boven en daarbij kunnen gevoelens van verbijstering, verdriet, woede, angst, machteloosheid en wanhoop onstaan. Het gevoel dat er geen grond meer onder de voeten is. Men voelt zich alleen. Het verlies van de eigen rol, van relaties en van sociale vaardigheden veroorzaken eenzaamheid. Het mens en maatschappelijk beeld kunnen veranderen en daardoor kan men zijn levenskracht en levensmotivatie verliezen.

In situatie zoals crisis, ziekte, tegenslag en trauma’s kunnen zingevings en spiritualiteit in beweging komen. Er komen tegenstrijdige vragen vanuit het  diepste van de mens naar boven. Soms kan het zo zijn dat de mens in een hele nieuwe verhouding tot zichzelf, de maatschappij, tot anderen of tot het transcedente komt te staan.

 

Spiritualiteit

Het begrip spiritualiteit verwijst naar processen van innerlijke omvorming. Spiritualiteit kan zich laten omschrijven met termen als bezieling, transcedentie, verbondenheid en verdieping.Spiritualiteit betreft niet alleen mensen die een religie aanhangen. Het gaat daarbij om alle mogelijke- godsdiensten en andere levenbeschouwlijke- bronnen van inspiratie. Spiritualiteit heeft invloed op het hele bestaan, en heeft meer de maken met een levenshouding die niet afgebakend is. Het begrip is niet statisch maar dynamisch. Als zodanig raakt spiritualiteit sterk aan de vragen van Zingeving en zinervaring. Hoe men de verhouding tussen spiritualiteit en zingeving/ervaring ziet, is afhankelijk van het individuele of collectieve referentiekader kader.

 

De mens en het maatschappelijk beeld kan veranderen en daardoor kan men zijn levenskracht en levensmotivatie verliezen. De Zingevingstherapeut heeft een begeleidende en hulpverlende taak op het gebied van geestelijke, psychische, spiritueel en sociaal vlak.

 

© Alternatieve Therapieen
 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0